آمار جهانی

در مورد تاثیر بازاریابی محتوایی

بازاریابی محتوا

تبدیل به مشتری

شش برابر دیگر روش ها
icon2

علاقه مند شدن به برند

در 82% مخاطبان
icon-4

جذب با وبلاگ اختصاصی

در 67% مخاطبان
icon-1

احساس نزدیکی به برند

در 70% کاربران